De vereniging staat open voor nieuwe leden. Als lid kunnen worden toegelaten:

  • degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 3:15 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit het doorgeven van voor een ander afkomstige informatie of het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk (internetproviders);
  • degene die als beheerder van een TLD binnen het domeinnaamsysteem verantwoordelijk is voor de centrale registratie van domeinnamen onder dat TLD en de publicatie van de zonefile van het TLD (registries)
  • zij aan wie in een individueel geval ontheffing van de hierboven omschreven vereisten voor het lidmaatschap is verleend (bijzondere leden)

 

Daarnaast kunnen partijen begunstiger worden van de Vereniging Abuse Information Exchange door zich te verbinden tot het storten van een eenmalige of jaarlijkse contributie.

 

Aspirantleden zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur via bestuur@abuseinformationexchange.nl